Hướng Nhà Tốt Nam Giáp Dần

Hướng nhà phong thủy hợp tuổi nam Giáp Dần 1974

Gia chủ thuộc Tây tứ trạch, nên hợp với các hướng thuộc Tây tứ trạch, không hợp với các hướng thuộc Đông tứ trạch Thông tin cơ bản Gia chủ (Nam) Bản mệnh: Giáp Dần – Đại khê thủy (Nước suối lớn) Quẻ trạch: Cấn (Tây tứ trạch) Luận giải Hướng nhà Hướng tốt (Tây