Tuổi Xây Nhà Cho Nam Giáp Dần

Xem tuổi làm nhà 2020 theo phong thủy tuổi nam Giáp Dần 1974

Năm 2020 gia chủ 47 tuổi (tuổi âm), nếu năm đó tiến hành xây nhà sẽ không phạm Kim Lâu Thông tin gia chủ: Năm sinh âm lịch:1974 (nam Giáp Dần) Năm xây dựng:2020 (Canh Tí) Xét 3 yếu tố: Tam Tai, Kim Lâu, Hoàng Ốc Tam Tai: Gia chủ tuổi nam Giáp Dần, cần

Xem tuổi làm nhà 2021 theo phong thủy tuổi nam Giáp Dần 1974

Năm 2021 gia chủ 48 tuổi (tuổi âm), nếu năm đó tiến hành xây nhà sẽ Phạm Kim lâu thê (Gây tai hoạ cho vợ của chủ nhà) Thông tin gia chủ: Năm sinh âm lịch:1974 (nam Giáp Dần) Năm xây dựng:2021 (Tân Sửu) Xét 3 yếu tố: Tam Tai, Kim Lâu, Hoàng Ốc Tam

Xem tuổi làm nhà 2019 theo phong thủy tuổi nam Giáp Dần 1974

Năm 2019 gia chủ 46 tuổi (tuổi âm), nếu năm đó tiến hành xây nhà sẽ Phạm Kim lâu thân (Đây là loại hạn gây họa cho chính bản thân đương số) Thông tin gia chủ: Năm sinh âm lịch:1974 (nam Giáp Dần) Năm xây dựng:2019 (Kỷ Hợi) Xét 3 yếu tố: Tam Tai, Kim

Xem tuổi làm nhà 2018 theo phong thủy tuổi nam Giáp Dần 1974

Năm 2018 gia chủ 45 tuổi (tuổi âm), nếu năm đó tiến hành xây nhà sẽ không phạm Kim Lâu Thông tin gia chủ: Năm sinh âm lịch:1974 (nam Giáp Dần) Năm xây dựng:2018 (Mậu Tuất) Xét 3 yếu tố: Tam Tai, Kim Lâu, Hoàng Ốc Tam Tai: Gia chủ tuổi nam Giáp Dần, cần

Xem tuổi làm nhà 2017 theo phong thủy tuổi nam Giáp Dần 1974

Năm dự kiến xây nhà là năm 2017 tức năm (Đinh Dậu), như vậy sẽ không phạm tam tai. Thông tin gia chủ: Năm sinh âm lịch:1974 (nam Giáp Dần) Năm xây dựng:2017 (Đinh Dậu) Xét 3 yếu tố: Tam Tai, Kim Lâu, Hoàng Ốc Tam Tai: Gia chủ tuổi nam Giáp Dần, cần tránh