Màu Sắc Tuổi Nữ Giáp Dần

Xem màu trang sức , đá quý hợp tuổi nữ Giáp Dần 1974

Người nữ sinh năm này có cung Đoài, quái số 7 sao Thất Xích, Tây tứ mệnh (hợp với hướng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Chánh Tây). Người nữ sinh năm Giáp Dần 1974 có bản mệnh thuộc mạng Kim nên dùng các loại đá theo thứ tự ưu tiên sau: Ưu tiên 1:

Xem màu xe phong thủy hợp tuổi nữ Giáp Dần 1974

Vậy nữ tuổi Giáp Dần hành Kim đi xe màu gì thì hợp, để không bị tai nạn và dễ làm ăn? – Năm sinh dương lịch: 1974 – Năm sinh âm lịch: Giáp Dần – Mạng: Nữ – Mệnh cung Đoài – thuộc hành Kim – Mệnh Kim Các nhà Phong thủy học cho

Xem màu phong thủy hợp tuổi nữ Giáp Dần 1974

Vậy nữ tuổi Giáp Dần hành Kim hợp với màu gì, để tăng cường yếu tố thuận lợi và hạn chế yếu tố bất lợi từ điều kiện bên ngoài môi trường tác động vào. – Năm sinh dương lịch: 1974 – Năm sinh âm lịch: Giáp Dần – Mạng: Nữ – Mệnh cung Đoài