tử vi trọn đời năm Đinh Dậu của bạn

Tử vi trọn đời Giáp Dần 1974 – Nam Mạng

Những tuổi hợp cho việc làm ăn và phát triển sự nghiệp của tuổi Giáp Dần là những tuổi: Giáp Dần, Mậu Ngọ, Canh Thân, Quý Hợi. Nam mạng – Giáp Dần Cung Cấn,Trực Mãn Cung KHÔN. Trực KHAI Mạng ĐẠI KHÊ THÙY (nước khe lớn) Khắc SƠNhẠ HỎA Con nhà HẮC ĐẾ (phú quý)

Tử vi trọn đời Giáp Dần 1974 – Nữ Mạng

Nếu bạn kết duyên với những tuổi: Kỷ Mùi, Ất Sửu, Quý Sửu thì sẽ chỉ có cuộc sống nghèo khổ và khó khăn mà thôi Nữ mạng – Giáp Dần Cung Đoài,Trực Mãn Cung CẤN. Mạng ĐẠI KHUÊ THÙY (nước khe lớn) Xương CON CỌP Tướng tinh CON TRÂU Bà Cửu Thiên huyền Nữ