xem tuổi làm nhà năm 2021 cho nam tuổi giáp dần

Xem tuổi làm nhà 2021 theo phong thủy tuổi nam Giáp Dần 1974

Năm 2021 gia chủ 48 tuổi (tuổi âm), nếu năm đó tiến hành xây nhà sẽ Phạm Kim lâu thê (Gây tai hoạ cho vợ của chủ nhà) Thông tin gia chủ: Năm sinh âm lịch:1974 (nam Giáp Dần) Năm xây dựng:2021 (Tân Sửu) Xét 3 yếu tố: Tam Tai, Kim Lâu, Hoàng Ốc Tam