tuổi giáp dần 1974 hợp với đá màu nào

Xem màu trang sức , đá quý hợp tuổi nữ Giáp Dần 1974

Người nữ sinh năm này có cung Đoài, quái số 7 sao Thất Xích, Tây tứ mệnh (hợp với hướng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Chánh Tây). Người nữ sinh năm Giáp Dần 1974 có bản mệnh thuộc mạng Kim nên dùng các loại đá theo thứ tự ưu tiên sau: Ưu tiên 1:

Xem màu trang sức , đá quý hợp tuổi nam Giáp Dần 1974

Người nam sinh năm này có cung Cấn, quái số 8 sao Bát Bạch, Tây tứ mệnh (hợp với hướng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Chánh Tây). Người nam sinh năm Giáp Dần 1974 có bản mệnh thuộc mạng Thổ nên dùng các loại đá theo thứ tự ưu tiên sau: Ưu tiên 1: