xem tuổi làm nhà năm 2019

Xem tuổi làm nhà 2019 theo phong thủy tuổi nữ Giáp Dần 1974

Năm 2019 gia chủ 46 tuổi (tuổi âm), thuộc Nhất Cát (hay Kiết cũng vậy): Cung này rất tốt đối với việc làm nhà cửa, mọi việc vô cùng thuận lợi hanh thông, chắc chắc gia chủ sẽ sớm có chốn an cư. Các cụ xưa có câu nói rằng:Nhất kiết an cư, thông vạn

Xem tuổi làm nhà 2019 theo phong thủy tuổi nam Giáp Dần 1974

Năm 2019 gia chủ 46 tuổi (tuổi âm), nếu năm đó tiến hành xây nhà sẽ Phạm Kim lâu thân (Đây là loại hạn gây họa cho chính bản thân đương số) Thông tin gia chủ: Năm sinh âm lịch:1974 (nam Giáp Dần) Năm xây dựng:2019 (Kỷ Hợi) Xét 3 yếu tố: Tam Tai, Kim